Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Current »

Dit kan eventueel via software als PHPList die op uw hosting account geïnstalleerd kan worden. Je maakt echter beter gebruik van een dienst die zich specialiseert in het versturen van grote hoeveelheden e-mail, zoals Mailgun.

  • No labels