Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Dit kan eventueel via software als PHPList die op uw hosting account geïnstalleerd kan worden. Je maakt echter beter gebruik van een dienst die zich specialiseert in het versturen van grote hoeveelheden e-mail, zoals Mailgun.