Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Om toegang te krijgen tot het controlepaneel van Directadmin moet je om veiligheidsredenen een SSH-tunnel gebruiken.

Om verbinding tot stand te brengen heb je twee dingen nodig: de gegevens van het account en de hostname van de server.

Linux / OSx

Deze tunnel zullen we via een terminal opzetten:

 1. Open de terminal
 2. Maak gebruik van het volgende commando:

  ssh-tunnel
  ssh -L 2222:localhost:2222 USER@HOSTNAME


  Hierbij vervang je:

  • USER door het account waarmee je wil verbinden op de server.
  • HOSTNAME door de hostname van de server. Dit is de url waarmee je vroeger op het inlogscherm kwam, zonder :2222 op het einde
 3. Surf in je browser nu naar http://localhost:2222 . Als dit niet lukt kan je proberen door te surfen naar https://localhost:2222 .

Windows

Windows gebruikers kunnen een tunnel leggen via Putty. Dit doe je zo:

1. Open Putty en ga in het linker menu naar: Connection > SSH > Tunnels

2. Voeg exact dezelfde informatie uit onderstaande afbeelding in:

3. Klik op Add. Je scherm zou er nu als volgt moeten uitzien:

4. Klik op het linkermenu terug op Session.

5. Vul bij Hostname de naam van de server in. Je mag de poort op 22 laten staan.

6. Klik op open:

7. Een nieuw scherm zal open springen. Geef als login de gebruiker in waarmee je wil connecteren en vervolgens zijn wachtwoord.

8. Eenmaal de connectie tot stand is gebracht open je uw favoriete browser.

9. Surf in je browser nu naar http://localhost:2222 . Als dit niet lukt kan je proberen door te surfen naar https://localhost:2222 .

    LET OP: het is zeer belangrijk dat je surft via https en niet via http. Inloggen zal anders niet lukken.

10. Als alles goed gaat zie je nu het vertrouwde inlogscherm van Directadmin.
      Inloggen doe je nu gewoon zoals vroeger met de gebruikelijke credentials.