Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Plaats in de document root (naast je index.html of index.php bestand) een .htaccess bestand met onderstaande regels:

ErrorDocument 404 /pagina-niet-gevonden.php
ErrorDocument 500 /error.html

Het pad naar de gewenste foutpagina is relatief aan de document root.