Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Voor webmail kan je terecht op webmail.openminds.be, waar je de keuze krijgt tussen Squirrelmail of Roundcube. Voor nieuwe gebruikers is Roundcube aangeraden.

Denk eraan in te loggen met je volledige e-mailadres en niet enkel het stuk voor het @-teken!