Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Als je domeinnaamhouder bent van een .be domeinnaam, kreeg je op 29 november 2016 waarschijnlijk een e-mail van DNS Belgium over aanpassingen van de algemene voorwaarden voor .be domeinnaamregistraties. Hierna bespreken we wat er precies verandert, wat je moet doen en welke impact dit heeft op jouw domeinnaam.

Wijzigt er iets voor mij als domeinnaamhouder?

Als domeinnaamhouder hoef je eigenlijk niets te doen. Een aanpassing van je registratie of gegevens is niet nodig. Ook als klant hoeft niets veranderd te worden.

Wat staat er in de algemene voorwaarden voor .be domeinnaamregistraties?

De registratie van .be domeinnamen is onderworpen aan bepaalde voorwaarden en regels. Zo bepalen de regels onder meer dat DNS Belgium actuele en correcte gegevens moet hebben, hoe omgegaan wordt met conflicten rond domeinnamen en merkenrecht en hoe je bv. van registrar of agent kunt wisselen.

Wat wordt er gewijzigd aan de algemene voorwaarden?

Naar aanleiding van een recente uitspraak van een rechtbank, bleek dat een aantal punten uit de algemene voorwaarden voor .be domeinnaamregistraties (Terms & Conditions) juridisch niet duidelijk genoeg afgelijnd waren. Om deze onduidelijkheid weg te werken heeft DNS Belgium de voorwaarden herschreven. Omdat de voorwaarden betrekking hebben op alle .be domeinnamen, informeert DNS Belgium alle domeinnaamhouders via e-mail.

Deze e-mail is enkel bedoeld om je te informeren over de aanpassingen. Er is geen enkele technische of administratieve aanpassing nodig aan jouw domeinnaam. Je hoeft dus niet op een link te klikken of de e-mail te beantwoorden. Concreet verandert er ook niets aan de inhoud van de registratievoorwaarden. Het gaat hier om een verduidelijking van de reeds geldende regels.

De nieuwe voorwaarden kan je nalezen op de website van DNS, net als een kort overzicht met de aanpassingen.