Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Deze instellingen vind je terug bij het e-mailadres in Sock:

  • Forwarder (te herkennen aan het pijltje in de tabel): De e-mails worden doorgestuurd en nadien van onze systemen gewist.
  • Mailbox met extra forwarder: De e-mails worden doorgestuurd, maar blijven ook in de mailbox staan.

Meestal is een forwarder de beste optie. Als de mailbox nooit bekeken wordt zullen de e-mails namelijk opstapelen en uiteindelijk teveel schijfruimte innemen.