Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vanaf 1 augustus 2013 is AWStats niet meer beschikbaar op het shared hosting platform van Openminds. De voornaamste reden daarvoor is dat het verouderd is. Het was ook een zware belasting op sommige van onze servers en beperkt technisch onze mogelijkheden om innovaties door te voeren.

Als alternatief raden wij Google Analytics aan.