Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Het is zeker mogelijk om cron jobs uit te voeren. Als je een shared hosting account hebt, kan je die zelf instellen door in te loggen via SSH in je account en daar de command line "crontab" tools te gebruiken.

crontab -e

Indien je niet helemaal zeker bent van de correcte syntax, stuur dan een mailtje naar support@openminds.be.

Daarin vermeld je:

  • De account waarop de cronjob moet uitgevoerd worden.
  • Exacte pad naar het script.
  • Tijdstip waarop het uitgevoerd moet worden (één keer per uur, één keer per dag, ...)
  • Emailadres naar waar de uitvoer van het script gestuurd moet worden.