Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dit wachtwoord wordt ook gebruikt door e-mailprogramma's (Outlook, Apple Mail, ...). Als je dit aanpast moet je het dus ook in de instellingen van je e-mailprogramma aanpassen.

Klik in het linkermenu op domeinen en kies daar voor het domein waarvan je een e-mail account wil aanpassen:

Gebruik de knop bewerken om naar de instellingen van het e-mailadres te gaan:

Vul een nieuw wachtwoord in, of gebruik de knop generate om automatisch een veilig wachtwoord te genereren.